Elektrofiltr, zwany odpylaczem elektrostatycznym jest urządzeniem, w którym usuwanie pyłu ze spalin następuje poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej, działającej na cząstki tego pyłu.
Ogólna zasada działania elektrofiltru


     Aktywną przestrzeń elektrofiltru tworzy układ elektrod wysokonapięciowych i zbiorczych umieszczonych względem siebie w pewnych odstępach. Do elektrod wysokonapięciowych doprowadzane jest bardzo wysokie stałe napięcie ujemne 30-100 kV, elektrody zbiorcze są uziemione. W wyniku działania wysokiego napięcia pomiędzy elektrodami powstaje silne pole elektryczne i wyładowania koronowe. Cząsteczki pyłu znajdujące się w strumieniu gazu przepływającego przez aktywną przestrzeń pomiędzy elektrodami są ładowane przez jony ujemne i uzyskują ładunek ujemny. Pod wpływem działania silnego pola elektrycznego naładowane cząstki pyłu przyciągane są do powierzchnię elektrod zbiorczych, gdzie uwalniane są od ładunku elektrycznego.


      Pył jest strącany z elektrod zbiorczych poprzez wytrząsanie mechaniczne i opada w dół do zsypu, skąd jest odprowadzany w sposób ciągły na składowisko bądź zagospodarowywany jest do innych celów.

 

Dlaczego Elektrofiltry?

W instalacjach kotłowych już w XIX wieku stosowano pierwsze układy oczyszczania spalin polegające na zatrzymywaniu cząstek (widocznych gołym okiem) poprzez wytrącanie ich ze strugi gazów. Gdy w XX wieku rozpoczęła się ekspansja technologii i rozwój przemysłu, układy oczyszczania gazów rozwijały się wraz z urządzeniami cieplnymi, na początku, w przemyśle chemicznym a zaraz potem energetycznym. Dzisiaj możemy korzystać z kilku metod oczyszczania gazów z cząstek stałych (czyli rozdzielenia strumienia mieszaniny gazów i pyłów). Są to metody mechaniczne (działające na zasadzie sił odśrodkowych, grawitacyjnych, bezwładnościowych), mokre (wypłukiwanie cieczą), tkaninowe , elektrostatyczne. Każde z powyższych rozwiązań ma swoje wady i zalety a wybór konkretnego rozwiązania polega na prostym bilansie techniczno-ekonomicznym. Wybieramy rozwiązania, które dadzą nam oczekiwaną skuteczność przy minimalnych kosztach.

Każde z powyższych rozwiązań ma przynajmniej po jednej istotnej wadzie. Układ oczyszczania grawitacyjnego jest konstrukcją o wielkich gabarytach, gdyż spaliny muszą przepływać z małymi prędkościami a ponadto nie radzi sobie z cząstkami o małych rozmiarach, które są porywane do komina.

Układ odśrodkowy (cyklony, multicyklony) stanowią duże opory przepływu, co skutkuje koniecznością stosowania wentylatorów wyciągowych specjalnego przeznaczenia.

Układy tkaninowe (filtry workowe) nie są odporne na iskry w spalinach i także potrzebuję wentylatorów wyciągowych.

Układ elektrostatyczny (elektrofiltry) nie posiadają wad poprzednich rozwiązań, ale są najdroższymi rozwiązaniami ze względu na swoją skomplikowaną konstrukcję, dlatego stosuje się je tylko w dużych instalacjach.

W Unii Europejskiej normy emisji pyłów do atmosfery są zaostrzane co kilka lat. Wiele prostszych i tańszych rozwiązań (komory osadcze, cyklony) nie będą mogły dotrzymać nowych parametrów, inne nie będą mogły być stosowane wszędzie (filtry workowe nie nadają się w kotłowniach na biomasę) a elektrofiltry mają potencjał rozwoju, już dzisiaj przekraczają sprawność 90% i nie ma żadnych przeciwskazań technicznych aby osiągnąć w przyszłości 99% sprawności.


Zalety elektrofiltrów:

Można je konstruować dla dowolnego natężenia przepływu spalin i niemal dowolnej skuteczności odpylania

Strumień przepływu spalin może być niejednorodny (cyklony, multicyklony, filtry żaluzjowe – stały przepływ)

Mały opór hydrauliczny – 30-100Pa (multicyklony, filtry workowe do 200-350Pa)

Wytrącane pyły mogą być suche i mokre (filtry workowe tylko suche pyły)

Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur – do 500oC (filtry workowe do 200oC)

Może występować szeroki zakres wartości stężenia pyłów Usuwanie drobnych cząstek <0,01pm (żadne inne rozwiązanie tego nie potrafi)

Wychwytywanie szeroki zakres frakcji cząstek pyłu

NASZE ELEKTROFILTRY

Jednym z naszych produktów są elektrofiltry do kotłów o mocy od 150 kW do 2400 kW (parametry indywidualnie dobierane do każdego kotła). Nasze elektrofiltry uzyskują sprawność odpylania do 95% dla strumienia pyłów o uziarnieniu < 1 mm!
Elektrofiltr ESP600

Elektrofiltr standardowo wyposażony jest w baterię 4 elektrod o napięciu 33 kV oraz mechaniczny układ odprowadzania popiołów.

​Dodatkowe dostępne wyposażenie to:

  • kanały dolotowe i odlotowe dopasowane do kanałów instalacji (wg indywidualnych parametrów określonych przez klienta)

  • ​system strzepywaczy powierzchni anodowych

  • ​farba odporna na temperaturę o niskiej lepkości i chropowatości powierzchni
  • ​bateria dodatkowych elektrod lub podwyższenie napięcia w standardowej baterii (43kV lub 55kV)
Elektrofiltr ESP 150-300kW w zabudowie zwartej do kotłów na paliwo stałe o mocach 150-300kW

● konstrukcja jednobryłowa umożliwiająca szybkie podłączenie do instalacji spalin
​● wlot i wylot umiejscowiony z tej samej strony urządzenia, co pozwala na montaż w istniejących instalacjach - wpinając się w jednym punkcie    kanałów spalin
​● koszt elektrofiltra już od 27 000 netto PLN
​● dobór elektroniki - obowiązuje osobna tabela (master+elektrody);
    możliwość konfiguracji 2+1; 4+1; 6+1 (6 elektrod+ master) + koszty montażu
​​
Na idywidualne zamówienie istnieje możliwość doposażenia w:
​● kanały dolotowe i odlotowe dopasowane do kanałów instalacji (parametry podane przez  klienta)
​● system strzepywaczy powierzchni anodowych
​● system automatycznego odprowadzenia popiołów - podajnik ślimakowy

Do elektrofiltrów typu ESP 150-300kW zespoły elektrod z układem sterowania i układem bezpieczeństwa dobieramy indywidualnie według parametrów pracy kotła
GRG ECO Sp. z o.o.
54-413 WROCŁAW ul. Klecińska 5
KRS: 0000619064  NIP: 8943078959 
Regon: 364494661
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage